Puheenvuoroni valtuustossa Tampere3-hankkeen puolesta

Mikä on yhteistä menestyville kaupungeille? Yliopistot. Isoin peruste tukea Tampere3 kokonaisuutta on tulevaisuuden alueellinen, kansallinen ja globaali edunvalvonta. Erittäin tärkeää on myös se, että hankkeelle on ollut valtionvallan vahva tuki. Tämä on edunvalvonnallinen lottovoitto jo itsessään.

Lue lisää...

Tampere3 neuvottelut ovat olleet monivaiheiset. Iso työ on tehty ja viime viikon uutisointi TTY:n kyseenalaistaessa johtamisrakenteen ja resurssipohjan toi valitettavan uuden käänteen. Emme siis tiedä vielä mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan, mutta pidän erittäin tärkeänä, että valtuusto käsitteli tämän kokonaisuuden ja osoittaa siten valmiutensa kulkea tässä hankkeessa eteenpäin tavalla tai toisella.

Mielestäni isoin peruste tukea Tampere3 kokonaisuutta on tulevaisuuden alueellinen, kansallinen ja globaali edunvalvonta. Tutkimuksen mukaan tulevaisuuden kasvualueita ovat Helsingin kehyskuntien ohella lähinnä Oulu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio ja Vaasa ympäristöineen. Muualla kehityksen arvioidaan olevan joko heikosti kasvavaa tai taantuvaa. Mikä näitä kaupunkeja yhdistää? Yliopistot. Jatkossa profiloidutaan näiden kaupunkiseutujen kesken. Tampere3 on mahdollisuus rakentaa vetovoimainen, suomalaisen koulutuksen kärkeen uusia toimintatapoja hakeva yliopisto, jonka eri tieteenaloja yhdistävä tutkimus ja kehitystyö toimivat keskeisenä veturina koko alueen tutkimus- ja innovaatio toiminnalle, elinkeinoelämälle ja kansalaisyhteiskunnalle.

Suomalaiset yliopistot joutuvat kilpailemaan myös globaalisti yhä enemmän niin rahoituksen, tutkimuksen, lahjakkuuksien houkuttelun kuin vetovoimaisuuden turvaamiseksi. Maailmalta on lukuisia esimerkkejä, miten kaupungit ja kaupunkiseudut tunnetaan ennemminkin vetovoimaisten yliopistojen kuin itse kaupunkien profiilien kautta. Tampere3 on nyt mahdollisuus tähän globaaliin profiloitumiseen.

Erittäin tärkeää on myös se, että hankkeelle on ollut valtionvallan vahva tuki. Tämä on edunvalvonnallinen lottovoitto jo itsessään.

Itse haluan edelleen uskoa, että Tampere3 muodostaa toimintakulttuurin, jossa on eri tahoilta jotain vanhaa, mutta mahdollisuus ennen kaikkea tehdä yhdessä uutta. Tieteellinen riippumattomuus, henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen sekä päätöksenteon avoimuus ja demokraattisuus ovat jatkossakin äärimmäisen tärkeitä, koska ilman ihmisten hyvinvointia ja sitoutumista on vain seinät ja tavoitteet ilman tekijöitä.

Pieni viivästys tässä kokonaisuudessa ei kaada hanketta, mutta jos sitoutuneita tahoja ei nyt jatkoselvittelyiden myötä löydy, tulisi Tampereen kaupungin osaltaan mielestäni etsiä aktiivisesti muita malleja, joilla viedä tamperelaista koulutuspääomaa kansalliseen ja globaaliin kärkeen sitoutuneiden kumppaneiden kanssa.