Onko talousarviomme tiedolla johtamista?

Yhteenveto puheenvuoroistani Tampereen kaupungin talousarviokokouksessa 17.11.2014

Vuosittain hyväksyttävä talousarvio on erinomainen tietopaketti. Hieman leikkimielisesti toteankin, että ei olisi pahitteeksi, että tämä informaatio jaettaisiin esimerkiksi jokaiseen uuteen tamperelaiseen kotitalouteen. Talousarvio ei ole vain kiiltävälle paperille kirjattu julistus. Se kuvaa myös jokaisen kuntalaisen arjen kannalta olennaisia faktoja.

Lue lisää...

Lainsäädännön muutoksia on hankala arvioida etukäteen, mutta koska kuntatalous ei elä omassa umpiossaan, voisi olla tervetullutta avata yhteenvetona niitä keskeisimpiä lainsäädännön muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan myös kuntakenttään.

Vuosi 2015 on normiohjauksen näkökulmasta erittäin haastava. Olemme hyväksymässä talousarviota tilanteessa, jossa sote-uudistus on seuraavina vuosina mitä todennäköisimmin viemässä kaupungilta historiallisella tavalla itsenäistä vaikutus- ja päätäntävaltaa. Muutos voi olla hyväkin, mutta on olennaista huomata, että tämä saattaa olla viimeisimpiä talousarvioitamme tässä muodossaan. Myös esimerkiksi tulevat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistukset sekä koulutuspolitiikan lainsäädäntömuutokset ovat suoraan kunnalliseen toimintaamme vaikuttavia lainsäädäntömuutoksia. Näiden vaikutus on erittäin suuri, mutta näitä vaikutuksia tuskin kuntapäättäjinä kykenemme nyt käytettävissä olevalla tiedolla huomioimaan talousarviosta päätettäessä.

Samanaikaisesti kun päättäjillä ei ole juuri käytännön tietoa valtionhallinnon taholta tulevan normiohjauksen vaikutuksista seuraaviin ja edelleen sitä seuraaviin vuosiin, vielä vähemmän puhutaan niistä toimintakulttuurin muutoksista, joita muuttuva normiohjaus edellyttää. Talousarvio kuvaa miten toiminnassa edetään, mitkä ovat tilastolliset luvut ja euromäärät, mutta muutosjohtajuus ja sen tukeminen sivuutetaan. Tämän asian kanssa Tampere ei ole toki yksin eikä näiden asioiden seikkaperäinen kuvaus ole yksin talousarvion kansien sisässä tehtävä asia. Jokainen paikalliselta tai valtakunnalliselta tasolta kumpuava muutos tarkoittaa kuitenkin työtä sen eteen, että asiat täytyy tehdä jollakin tapaa toisin. Pahimmillaan ollaan jatkuvasti siinä tilanteessa, jossa toimintakulttuurit laahaavat muuttuneiden toimintamallien ja muuttuneen lainsäädännön perässä.

Tässä sopassa on sitten mukana myös kuntatalouden säästöt, TOP 10 –rakennemuutokset, investointitarpeet, väestöprofiilin muutokset, valtionosuusjärjestelmän uudistukset ja heikentyneet talousnäkymät. Samanaikaisesti talousarvion tavoitteena on vähentää henkilötyövuosien määrää 192 henkilötyövuotta vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Tämä vähentäisi henkilöstökuluja 9 miljoonaa euroa. En ole vielä nähnyt kuntatalouden asiakirjaa, joka kokoaisi nämä kaikki teemat yhteen havainnollisella tavalla. Ehkä se ei ole edes mahdollista.

Talousarvio tuo havainnollistavalla tavalla esille kuitenkin keskeisimpiä toimintamallien ja palveluiden muutoksia ja havainnollistaa tehtyä kehittämistyötä myös pienemmillä esimerkeillä. Varhaiskasvatuspalveluiden lisääminen, koulujen liikuntatilojen käytön omavalvonta, sosiaalisen luototuksen mahdollinen käyttöönotto ja maksuttomat liikunnan lajiharrastusvuorot ovat tällaisia toimenpiteitä. Vuoden 2015 hankkeiden ja 2016-2018 kauden hankkeiden kuvaukset perusteluineen luovat erinomaisen kokonaiskuvan uudisrakennus- ja perusparannuskohteista ja tuovat siten läpinäkyvyyttä investointeihin.

Talousarviota silmäillessäni tuli mieleeni myös se, mikä on talousarviossa esiteltyjen toimenpiteiden suhde kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden esille nostamiseen huoliin ja huomioihin. Tiedolla johtaminen on myös kuntalaisten kuulemista. Talousarviossa kuvataan muun muassa sisäilmakorjaustöitä, jotka ovat esimerkiksi koulujen ja päiväkotien polttava terveyskysymys. Olen itse seurannut läheltä päiväkodin arkea, jossa henkilökunta sairastaa ja hoitajat vaihtuvat sijaisista toisiin. Valoa tunnelin päähän tuo se, että näitä huolia on otettu nyt tosissaan. Kiitos kaupungin virkamiesten ja virkanaisten.

Ja vielä katsaus Tampereen kaupungin siisteyteen. Tämä on kansalaispalautteen ikuinen kestosuosikki. Talousarviossa mainitaan, että ”Yleisten alueiden siisteyttä pyritään ylläpitämään kohdistamalla puhtaanapito keskeisiin alueisiin. Erityisesti Hämeenkadun ympäristön siisteyttä parannetaan yhteistyössä kiinteistöjen ja toimijoiden kanssa.” Jään odottamaan tämän kirjatun toimenpiteen konkreettisia tuloksia vuoden 2015 aikana.