Kirjoitukseni Aamulehdessä puurakentamisen hyödyistä

Puurakentamista lisäämällä voidaan saada uusia työpaikkoja ja helpotusta sisäilmaongelmiin. Puurakentaminen on myös osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kotimaista materiaalia ja osaamista ei pidä jättää hyödyntämättä.
Viimeisten vuosikymmenten aikana rakennetuissa julkisissa rakennuksissa, varsinkin kouluissa opettajat ja oppilaat valittavat väsymystä ja sairastelevat. Syyksi on usein osoittautunut home ja huono sisäilman laatu. Home riivaa terveyden lisäksi velkaantuneiden kuntien taloutta kun rakennusten sisäilmaongelmia joudutaan pikaisesti korjaamaan.

Lue lisää...

Näitä ongelmia voitaisiin ennaltaehkäistä panostamalla puurakentamiseen ja siihen sopiviin lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin. Yhdistetään vanha tietotaito nykyajan vaatimuksiin. Perinteinen, rossipohjainen ja hirsirunkoinen talo on puurakentamisen aatelia. Hyvin hoidettuna hirsirunkoinen rakennus kestää satoja vuosia. Puu täyttää erinomaisesti hengittävyyden ja ilmanpitävyyden vaatimukset. Paloa hidastavilla ympäristöystävällisillä eristeillä myös puurakenteiden paloturvallisuutta voidaan huomattavasti parantaa. Nykyiset, tehdasvalmisteiset puuelementit sopivat hyvin niin asuintalojen kuin julkisten tilojen tuottamiseen.

Rakentamisen on arvioitu kuluttavan noin puolet luonnonvaroista. Merkittävä osa näistä luonnonvaroista on uusiutumattomia. Ympäristön kuormituksen vähentämiseksi kulutuksen painopistettä on siirrettävä uusiutuviin ja kierrätettäviin raaka-aineisiin.
Kyse on myös saha- ja puutuoteteollisuuden elinvoimaisuudesta ja myös tuhansista uusista työpaikoista ja vientipotentiaalista. Meillä on pitkät perinteet metsäteollisuudessa, mutta alan on uusiuduttava paperiteollisuuden vähentyessä. Olemme jääneet puurakentamisen kehittämisessä jälkeen esimerkiksi Ruotsista ja Norjasta. Ruotsissa puukerrostalojen osuus uudisrakentamisessa kasvoi kymmenessä vuodessa yhdestä 15 prosenttiin jo yli kymmenen vuotta sitten.

Julkiset rakennukset kuten koulut ja päiväkodit sekä kerrostaloasunnot ja niiden korjausrakentaminen ovat puurakentamiselle otollisia kohteita. Puuta voitaisiin käyttää myös lähiötalojen julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerrosten rakentamisessa sekä piha- ja ympäristörakentamisessa. Kauniina luonnonvarana puu tekee ympäristöstä viihtyisän.

Rakentaminen on pitkävaikutteista toimintaa, mutta sen merkitys terveyteen ja turvallisuuteen välitön. Seuraavan hallituskauden aikana on raivattava turhia esteitä puurakentamisen tieltä ja alan kehittymiseen on investoitava. Toimenpiteitä tarvitaan myös paikallisesti. Kuntapäättäjien, kaavoittajien, rakennuttajien ja suunnittelijoiden on osattava tarttua tähän mahdollisuuteen, joka kasvaa ympärillämme.