Kirjoituksemme Tamperelaisessa: Vammaisten oikeuksien edistäminen on tärkeä tehtävä


Kunnallisessa päätöksenteossa vammaisten oikeuksien edistäminen jää herkästi syrjään, vaikka oikeuksien huomioimiseen velvoittavat myös kansainväliset ja kansalliset velvoitteet.

Suomi ratifioi viime kesänä YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen. Keskeistä on varmistaa vammaisten ihmisten oma osallisuus kaikilla tasoilla – aina omasta elämästään lainvalmisteluun asti.

Lue lisää...

Kaikessa päätöksenteossa on lähdettävä siitä, että vammaiset ihmiset elävät, liikkuvat ja toimivat siellä missä kaikki muutkin. Tämä on erityisen iso haaste Suomessa, jossa on perinteisesti luotettu erillisjärjestelmiin. Viime vuosina muun muassa erityiskouluja ja laitosasumista on onneksi purettu. Näin on tehty myös Tampereella.

Vammaisten henkilöiden heikkoa työllisyysastetta eivät selitä talouden suhdanteet tai koulutuksen puute. Korkeastikin koulutetut vammaiset henkilöt jäävät herkästi palkkatyön ulkopuolelle. Tämä johtaa elämänmittaiseen köyhyyteen. Yksi isoimmista ongelmista on työkokemuksen puute.

Kaupunki voi vaikuttaa ongelmaan omalta osaltaan esimerkiksi ottamalla omissa kesätyöpaikoissaan käyttöön vammaiskiintiön ja tukemalla vammaisten työllistymistä julkiselle sektorille ja yrityksiin osana työllisyyspalveluitaan.

Esteettömyys on Tampereella parantunut viime vuosina merkittävästi, mutta tekemistä on yhä paljon. Yksi esteettömyyttä parantava tekijä on ollut kokopäiväinen vammais- ja esteettömyysasiamies. On tärkeää, että virka säilytetään, vaikka nykyinen asiamies on jäänyt eläkkeelle.

Fyysisen esteettömyyden lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös psyykkiseen ja sosiaaliseen esteettömyyteen. Tampereen kaupungin tulisi edistää erityisesti viestinnän esteettömyyttä. Esimerkiksi kaupungin nettisivuilla monet julkisia palveluita koskevat tiedot ovat sellaisessa muodossa, ettei niitä kykene lukemaan näkövammaisten ruudunlukulaitteilla.

On kaikkien etu, että ihmisten osaaminen ja kyvyt ovat täysimääräisesti käytössä. Vammaispalveluita edelleen kehittämällä voimme vaikuttaa juuri näihin seikkoihin.

Anna-Kaisa Heinämäki, kaupunginvaltuutettu, pormestariehdokas (vihr)

Amu Urhonen, varavaltuutettu,  kuntavaaliehdokas (vihr), Vihreiden vaivaisten puheenjohtaja