Blogini Tamperelaisessa: Poliiseja tarvitaan lisää

Poliisin riittävät resurssit ovat olleet esillä erityisesti Oulun tapausten jälkeen. Resursseja vaaditaan tyypillisesti silloin, kun kaduille kaivataan järjestyksenvalvontaa ja kontrollia. Tämä on tärkeä asia. Poliisin työn merkitys ja vaikuttavuus ansaitsee kuitenkin laajemman näkökulman. Tässä muutama arkielämän kuvitteellinen esimerkki.

Sekavan oloinen vanhus käy kylmissään kaupassa. Myyjä päättää soittaa poliisipartion paikalle puhuttamaan vanhusta, mutta partio ei ehdi tulla ennen vanhuksen poistumista. Heillä on muita kiireellisempiä hälytystehtäviä. Vanhuksen hätä jatkuu. Yksinäisen vanhuksen päiväjärjestys kun ei sisällä minkäänlaista hoitajamitoitusta tai lääkejakelua.

Eräässä ammattikoulussa on tullut esille huumeiden laajaa myyntiä. Yhä useampi oppilas on mennyt huumekokeiluihin mukaan ja poissaolot ovat selvästi lisääntyneet. Koulu ehdottaa poliisille yhteistyötä ongelman kitkemiseksi. Poliisilla on kuitenkin kaikki resurssit kiinni keskustan huumausainevalvonnassa. Kuntalaiset kun vaativat oikeutetusti parempaa turvallisuutta torialueelle ja ostarille. Yhteistyöprojekti jää toteutumatta ja osa nuorista siirtyy hiljalleen narkomaaneiksi ostarin kulmille. Oltaisiinko tämä voitu yhteistyöllä estää?

9.-luokkalaisen pojan koulukiusaaminen on jatkunut jo pitkään. Pojan isällä tulee mitta täyteen ja hän tekee rikosilmoituksen vahingonteosta, joka on kohdistunut pojan omaisuuteen. Juttu jää kuitenkin odottamaan. Hoidettavana on kymmeniä muita juttuja kiireellisine pakkokeinoineen. Kiusaaminen jatkuu. Asia oltaisiin voitu ehkä poliisin avulla ripeämmin sovitella?

Paikallisessa lähiössä on erimielisyyksiä kantaväestön ja maahanmuuttajayhteisön välillä ja levottomuus on lisääntynyt. Poliisi on joutunut käymään alueella keikalla monta kertaa. Paikallinen asukasyhdistys yrittää ratkaista ongelmaa, mutta he epäonnistuvat ja kaupunginosan huono maine kasvaa. Olisiko poliisin pitkäjänteisempi työskentely alueella yhdessä muiden toimijoiden kanssa ehkäissyt ongelmia?

Esimerkkejä löytyy myös rikollisuuden suuremmasta skaalasta, järjestäytyneestä ja kansainvälisestä rikollisuudesta. Tehokkaamman viranomaisyhteistyön ansiosta meillä olisi todennäköisesti useampi lapsi joutumatta lapsipornon uhriksi tai ihmiskaupan monet muodot paljastettaisiin tehokkaammin. Huumeita päätyisi myyntiin vähemmän ja verot päätyisivät valtion kassaan. Lista on loputon, lohduton ja todellinen.

Näissä kuvitelluissa esimerkeissä poliisi ei ole itse vaikuttamassa ongelman syntyyn eikä yksin ongelmia ratkaise. Poliisi on toimivallastaan ja roolistaan käsin kuitenkin kriittisen tärkeä ja vaikuttava linkki rikosten, häiriöiden ja laajemmin syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä. Siksi poliiseja tarvitaan lisää.

Anna-Kaisa Heinämäki

apulaispormestari (vihr.)