Nostoja pormestarin talousarviosesityksestä

Pormestarin talousarvioesitys vuodelle 2019 on juuri julkaistu! Johtamani elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan näkökulmasta nostoina muun muassa seuraavat asiat:

•Työllisyyskokeilun päättymisestä huolimatta, olemme päätyneet pitämään kaupungin työllisyydenhoidon satsaukset vahvoina, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden ehkäisemiksi. Samanaikaisesti Nuorten Talo Ohjaamo vakiinnutetaan Tullinkulman tiloihin nuorten matalan kynnyksen paikaksi hakea apua työnhakuun, koulutukseen, elämänhallintaan, asumiseen jne. Työllisyydenhoitoon liittyy kiinteästi myös Business Tampereen yhteyteen perustettava yhtiö vastaamaan alkavien yritysten palveluista.

•Toisella asteella ammatillisen koulutuksen reformi ja lukiolain uudistus vaikuttavat arkeen monella tavalla. Osana OKM:n hankerahoitusta tavoitteenamme on ehkäistä nuorten keskeyttämistä ammatillisessa koulutuksessa ja mahdollistaa aiempaa paremmin jokaiselle mielekäs opintopaikka. Tähän on käytettävissä 700 000 euroa strategiarahaa. Lukiokoulutuksessa panostetaan opiskelijoiden ohjauksen ja opintojen suunnittelun henkilökohtaistamiseen sekä lukion päättäneiden jälkiohjaukseen, johon uusi lukiolaki velvoittaa.

•Olen erittäin iloinen siitä, että Milavidan museon ja Haiharan kiinteistöjen lyhytnäköinen alasajo on nyt saatu torpattua eikä riskiä ole siitä, että nämä arvokkaat kaupungin rakennukset jäävät tyhjilleen. Tilojen käytön monipuolistamista ja houkuttelevuutta on minusta hyvä pohtia jatkossakin, mutta lyhytnäköinen palveluista leikkaaminen ilman suunnitelmaa tilojen jatkokäytöstä on hölmöä.

•Lapsimäärän kasvu (perusopetuksen kasvu 600 oppilasta ja esiopetuksen 200 oppilasta) ja vaikeat sisäilmaongelmat edellyttävät uusia terveitä tiloja. Ensi vuoden investoinneista mainittakoon mm. Pispan koulun perusparannus, Olkahisen päiväkodin perusparannus ja koulun uudisrakennus sekä Hippoksen ja Mustametsän uudet päiväkodit. Myös Hervannan uimahalli remontoidaan.

•Kiinteistöveron korotus (0.1% kautta linjan, rakentamaton maa 1.0%) nostaa valitettavasti asumisen hintaa, mutta tuo tuloja palveluiden kattamiseen noin 12 miljoonaa euroa. Myös vuokramaalla asuvien asumiskustannukset näkyvät uusittavissa vuokrasopimuksessa maanarvon nousun vuoksi. Tämän vuoksi korostuu tontinluovutuksissa kysyntää vastaavien kohtuuhintaisten vuokra- ja opiskelija-asuntojen tarjoaminen. Tilannetta helpottaa myös viime vuosien kova asuntotuotannon tahti, joka tasaa asumisen hinnan nousua niin vuokra- kuin omistusasunnoissa.

•Budjetin valmistelu jatkuu vielä poliittisten ryhmien neuvotteluissa. Kaupungin taloustilanteesta johtuen säästölistalla on myös vaikeita leikkauksia ja maksujen korotuksia, joista vielä varmasti käydään keskustelua. Valtuusto hyväksyy budjetin maanantaina 19.11.2018.