Kuntavaalit 2017

Olin ehdokkaana vuoden 2017 kunnallisvaaleissa. Vaalitulos oli todella iloinen asia. 2962 ääntä oli neljänneksi eniten kaikista ehdokkaista Tampereella. Todella iso kiitos tästä tuesta! Erityisen mahtavaa oli kuitenkin myös vihreiden komea vaalivoitto. Lue lisää vaalien jälkeisistä fiiliksistä

 

Vaaliteemani

1. Kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus

Suomi ja Tampere eivät ole tasa-arvoisia. Me voimme Tampereen päätöksenteossa estää eriarvoistumiskehityksen. Tasa-arvoinen varhaiskasvatus, laadukas peruskoulu sekä lukio- ja ammattikoulutus antavat nuorelle mahdollisuuden käyttää lahjojaan ja ymmärtää maailmaa. Ne mahdollistavat lapsille ja nuorille parhaimmat lähtökohdat perheen elämäntilanteesta riippumatta. Siksi koulutuksen laadusta ja saatavuudesta on pidettävä kiinni.

Työelämän ja työpaikkojen muutokset tekevät uudelleen oppimisen ja kouluttautumisen välttämättömiksi. Tien koulusta työhön ja uusiin opintoihin on oltava helppo. Kukaan ei saa jäädä sängyn pohjalle siksi, että avunhuuto tuli torjutuksi tai ei tiennyt mistä saa apua.

Tulevaisuuden Tampereeni:

Tampere on paikka, jossa kasvatus, opetus ja koulutus ymmärretään parhaana sijoituksena tulevaisuuteen. Jokainen pysyy mukana. Olemme halutuin opiskelijakaupunki, jonka tuloksena syntyy yrityksiä, uutta tutkimusta ja uusia innovaatioita koko kaupunkiseudun eduksi.

Tämän saavutamme kun:

 • Teemme arvovalinnan koulunkäyntiavustajien ja kohtuullisten ryhmäkokojen puolesta.
 • Turvaamme laadukkaan ja tasavertaisen varhaiskasvatuksen.
 • Yhdistämme yhä enemmän oppimista ja liikuntaa koulupäiviin.
 • Pidämme kiinni lasten mahdollisuudesta osallistua teatterin ja taiteen tapahtumiin osana kouluvuottaan.
 • Säilytämme eka- ja tokaluokkalaisten oppilaiden mahdollisuus iltapäiväkerhotoimintaan.
 • Lisäämme oppilaitosten psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä nuorten avun ja tuen saamiseksi.
 • Tarjoamme jokaiselle jatko-opiskelupaikka tai paikka kymppiluokalta.
 • Viemme työnhakupalvelut oppilaitoksiin byrokratialuukkujen sijaan.
 • Mahdollistamme Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdentymisen, Tampere3, toteutumisen.
 • Vastaamme koulutustarjonnassa entistä nopeammin ja suunnitelmallisemmin työelämän ja muuttuneen elinkeinorakenteen tarpeisiin.

2. Kestävää taloutta ja uutta työtä

Kaupunki kasvaa, mutta menestys ei näy kaikille. Työttömyystilanne on edelleen vaikea, erityisesti nuorisotyöttömyys on kasvanut. Tarvitsemme työllisyydenhoitoon uutta otetta, jossa tukipalvelut ja työnteon mahdollisuudet menevät sinne missä nuoret ovat: oppilaitoksiin, someen, kotiin ja kaduille.

Kaupungin kehitykseen on uskallettava investoida.  Suuren kaupunkikehityshankkeet, kuten Ratikka, Tampere3 ja keskustan täydennysrakentaminen ovat tärkeitä hankkeita. Palveluita digitalisoimalla on mahdollisuus järjestää palveluita paremmin ja edullisemmin. Tarvitsemme silti edelleen myös palveluja, jossa ihminen kohtaa toisen ihmisen.

Tulevaisuuden Tampereeni:

Tampere on kaupunki, joka on maailmalla tunnettu digitaalisten ratkaisujen, luovien alojen ja uuden työn edelläkävijä. Alueen uusiutuvan energian ja kiertotalouden innovaatiot ja alan yritykset muodostavat alueen keskeisen elinkeinorakenteen pohjan. Työntekijät ja työnantajat kohtaavat toisensa byrokratialuukkujen sijaan ja yrittäminen itsensä ja toisten työllistämiseksi on tehty sujuvaksi.

Tämän saavutamme kun:

 • Järjestetämme tiloja startup-yrityksille. Tehdään kokonainen yrittäjyyden kylä ideoiden ja osaamisen törmäyttämiseksi.
 • Jatkamme yrityksille jaettavan innovaatiosetelin käyttöä.
 • Panostamme yrittäjyyskasvatukseen peruskoulusta korkea-asteelle.
 • Käytämme tyhjäksi jääviä tiloja tehokkaasti hyödyksi ja säästetään siten uusissa investoinneissa.
 • Otamme kaikkien osaaminen käyttöön. Parannetaan vaikeasti työllistyvien, kuten vammaisten ja maahanmuuttajien pääsyä työntekoon yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa.
 • Mahdollistamme kansallisten ja kansainvälisten yritysten sijoittuminen aiempaa sujuvammalla yritystonttien tarjonnalla ja kaavoituksella.
 • Tuemme oppilaitosten tutkimus- ja kehitystoimintaa.
 • Annamme luovien alojen, kuten peliteollisuuden ja eri kulttuurialojen kasvaa.
 • Nostamme tunnin ratayhteyden Helsinkiin keskeisimmäksi edunvalvonnan kärjeksemme.

3. Kulttuurista ja luonnosta voimaa

Viihtyisä ja saasteeton kaupunki on lahja itsellemme. Tampereen väkiluku kasvaa voimakkaasti ja se haastaa koko kaupunkisuunnitteluun. Aikaa, jolloin karautettiin autolla tavaratalon eteen, ei enää ole. Meitä on siihen jo liian paljon.  Samanaikaisesti keskustan vetovoimasta on pidettävä huolta. Emme voi menettää kaupunkimme sydäntä liikaa automarkettien vetovoimalle. Viihtyisässä ja vetovoimaisessa keskustassa tulee olla tilaa palveluille, tapahtumille ja uusille yrittäjille. Sinne on helppo saapua ja helppo viettää aikaa.

Tulevaisuuden Tampereeni:

Tampere on julkisesta taiteesta ja tapahtumistaan laajasti tunnettu kulttuurikaupunki, jossa lähiluonto ja kaupunkikulttuurin eri muodot muodostavat aivan ainutlaatuisen kokonaisuuden.  Kaupungin keskusta on kävelypainotteinen ja toimiva julkinen liikenne pohjautuu ratikkalinjoihin ja seudun lähijunaliikenteeseen.

Tämän saavutamme kun:

 • Kehitämme torialueitamme monipuolisemmin palveleviksi kaupan ja kohtaamisten paikoiksi.
 • Annamme vanhoille rakennuksillemme arvon, mutta panostamme myös täydennysrakentamiseen.
 • Mahdollistamme kaupunkikulttuurien kirjon, kuten Kurpitsatalon ja Rajaportin saunan toimintaedellytykset.
 • Mahdollistamme eri kulttuurialojen synnyn ja uudet keskittymät, muun muassa Hiedanrantaan.
 • Kirjastot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja. Laajennamme aukioloaikoja digitalisaatiota hyödyntämällä.
 • Lisäämme taidetta osaksi julkista rakentamista. Niin luodaan omaleimaista tamperelaista kaupunkikuvaa.
 • Säilytämme ainutlaatuiset metsämme ja lähiluontomme ja tehdään tästä tunnettu matkailuvaltti.
 • Lisäämme pyöräilyn edellytyksiä niin keskustassa kuin kaupunginosissa.
 • Päätämme uusista ratikkalinjoista Linnainmaan ja Pirkkalan suuntiin.

4. Että kukaan ei jäisi yksin

Turvaton koulumatka tai pimeä lenkkipolku aiheuttavat turvattomuuden tunnetta. Edelleen liian moni aikuinen ja lapsi elää väkivallan uhan alla omien läheistensä vuoksi. Taloudelliset huolet ja huonot tukiverkot heikentävät perheiden jaksamista monella tapaa. Ne heikentävät luottamusta ja uskoa omiin voimavaroihin. Liian moni vanhus elää yksin turvattomana ilman riittävää huolenpitoa. Tämä kuormittaa myös terveydenhuollon resursseja.

Tulevaisuuden Tampereeni:

Tampere on Suomen turvallisin ja maailmalle avoin kaupunki, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä.  Ihmisten erilaisuus ja moninaisuus on rikkaus, jonka voimasta syntyy yhdistyksiä, tapahtumia, tempauksia ja uuden tekemisen mahdollisuuksia. Harrastamisen kirjo ja toisista välittäminen on vähentänyt yksinäisyyttä ja lisännyt asukkaiden onnellisuutta.

Tämän saavutamme kun:

 • Alakoululaisten lähikoulut ovat toimivan arjen kulmakivi. Pidämme koulumatkat kohtuullisena.
 • Tuemme yhä enemmän yhdistysten toimintaa harrastustoiminnan mahdollistamiseksi.
 • Mahdollistamme asuinalueiden suunnittelun ja ideoinnin yhdessä asukkaiden kanssa.
 • Pidämme kiinni nuorisotiloista, ikäihmisten palvelukeskuksista ja lapsiperheiden kohtaamispaikoista.
 • Alue, joka suunniteltu jalankulkijoita varten on usein turvallinen. Edistämme laadukkaiden kevyen liikenteen väylien rakentamista erottamalla pyörä- ja jalkakäytävä toisistaan.
 • Parannamme katujen, puistojen, viheralueiden ja lähimetsien viihtyvyyttä sekä turvallisuutta hyvin suunnitellulla valaistuksella ja opasteilla.
 • Kehitämme läheisväkivallan uhrien ja tekijöiden tukipalveluita yhteistyössä järjestöjen ja poliisin kanssa.
 • Emme kiusaa ketään.

Pormestarikampanjasta mediassa