Kirjoituksemme Aamulehdessä 20.11.2017: Uusi turvakoti on apu monen perheen hätään

Kirjoituksemme Aamulehdessä 20.11.2017:

Aamulehden jälkikirjoituksessa (16.11.) kirjoitettiin lähestymiskiellon heikosta turvasta. Kirjoituksen lopuksi todettiin, että on tärkeää varmistaa esimerkiksi turvakotien toimintamahdollisuudet. Suomessa on ollut turvakotipaikkoja liian vähän, mutta tilanteen osittaiseksi korjaamiseksi on nyt saatu rahoitusta. Ensi vuonna turvakotiverkoston perhepaikkojen määrä nousee yhteensä 143:sta paikasta 185:een paikkaan miljoonan euron lisärahoituksen myötä.

Tampereen ensi- ja turvakoti on yksi rahoituksen saajista. Rahoituksen turvin voimme käynnistää uuden yhdeksän paikkaisen turvakodin Tampereen keskustaan vuoden 2018 alkupuolella. Tähän asti perhepaikkoja on ollut vain kahdeksan. Pelkästään tämän vuoden puolella turvakodilta on jouduttu toteamaan yli 100 asiakkaalle, ettei turvakotiin mahdu. Kaikille etsitään muuta vaihtoehtoa, mutta valitettavan moni on palannut myös kotiin.

Turvakoti on tärkeä palvelua perhe- ja lähisuhdeväkivallan kokeneille, mutta sen ohella pitää olla ja on kehitettävä jatkuvasti monenlaisia muita elämänhallintaa tukevia palveluita. Suomalaisten turvakotien erityinen ominaisuus on erityisesti palvelun vahva lapsikeskeisyys. Esimeriksi Tampereen ensi- ja turvakoti ry palveluista löytyy tupatoimintaa, tapaamispaikkatoimintaa ja vanhemmuustyötä.

Kehittämisen painopisteenä on ollut erityisesti aiempaa onnistuneempi siirtyminen turvakodista turvalliseen kotiin. Yhdistyksen työntekijät auttavat perhe- ja lähisuhdeväkivallan kokijaa ja tekijää kohtaamaan, miten väkivaltaisesta käyttäytymisestä voi oppia pois. Kohtaamisen tärkeys on noussut esille erityisesti Pirkanmaan sovittelutoimiston lähisuhdeväkivallan sovittelutyössä, jossa lähisuhdeväkivallan epäilty ja asianomistaja keskustelevat tapahtuneesta rikoksesta. Lasten tullessa turvakodille nimeämme lapselle oman työntekijän ja aloitamme lapsityön. Näiden vuosien aikana ei ole ollut lasta turvakodilla tai lapsityössä, joka ei olisi ollut jollain tapaa tietoinen vanhempien välisestä väkivallasta.

Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n ohella Tampereella toimii myös monia muita toimijoita, joilla on vahvaa osaamista perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöstä. Näistä mainittakoon esimerkiksi Setlementti Tampereen ylläpitämä Nollalinja ja perheväkivaltaklinikka sekä Maria Akatemian palvelut. Tampereen kaupungilta löytyy perhe- ja lähisuhdeväkivallan työpari ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkosto. Kaupungin uutena palveluna käynnistyy Perheiden talossa marraskuun puolivälissä neuvontapiste lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille henkilöille. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä on tästä osaamisesta ja verkostoista pidettävä tiukasti kiinni. Muutoin otamme taka-askeleita perheiden turvallisuuden parantamisessa ja suljemme silmät lasten hädältä.

 

Anna-Kaisa Heinämäki, Tampereen ensi- ja turvakodin hallituksen puheenjohtaja

Maria Länsiö, Tampereen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja