Ajatuksia pormestarin talousarvioesityksestä

Pormestarin talousarvioesitys julkaistiin tänään. Budjettineuvottelut jatkuvat ja varsinainen nuijankopautus tehdään vasta marraskuun puolella valtuustossa koko kokonaisuudesta. Tänään julkaistu esitys on kuitenkin jo merkittävä suunnannäyttäjä ensi vuotta 2018,  silmällä pitäen.

Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja kovassa investointitahdissa mitään erityisen suuria avauksia on ollut vaikea tehdä. Tiettyjä tärkeitä arvovalintoja budjettiesitys kuitenkin sisältää.

Talousarviossa on varauduttu mm. perusopetuksen oppilasmäärän kasvuun ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Puhumme paljon koulujen eriarvoistumisesta ja tämä aivan perusarjen turvaaminen kouluissa onkin tärkeintä koulujen ongelmien kasautumisen ennalta ehkäisyä. Itse hyväksyn sen, että koulut, jossa on havaittavissa enemmän oppimisvaikeuksia ja haasteita lastemme elämässä, saavat lisäpotista suuremman summan.

Toisen asteen koulutuksessa lisäämme lukiokoulutuksen paikkoja muutamilla kymmenillä. Kaupunkimme vetovoima kasvaa myös lukioikäisten keskuudessa ja riittävän oppilaspaikkamäärän turvaaminen mahdollistaa myös alemmilla keskiarvoilla osaan lukioista pääsyn. Lukiokoulutuksemme ei voi täyttyä vain seutukunnan parhaimmistosta.

Ammatillisessa koulutuksessa valtion suunnalta osoitetut säästöpaineet ovat mittavat, mutta jos valtuusto niin päättää, voimme lisätä hieman opiskelijahuollon palveluita sekä työllisyydenhoidon palveluita ammattiin valmistuville nuorille. Ylipäätään työllisyydenhoitoon investoidaan mittavasti ja erityishuomionsa ovat saaneet työttömät nuoret useilla eri työllisyydenhoidon kokeiluilla.

Ensi vuonna on suunnitelmissa toteuttaa myös kipeästi odotettu syömishäiriöasiakkaiden oma hoitoyksikkö. Monelle yksinäiselle ja perheelle mieluinen avaus on vastaavasti pääkirjasto Metson aukiolon laajennus sunnuntaille. Yhteisöverotuotoissa olemme jääneet Turusta(kin) jälkeen ja siksi tavoitteet buustata niin starup-yritystemme kasvua, luovien alojen toimintaedellytyksiä kuin vauhdittaa myös mm. yritystonttien saatavuutta ovat todella tärkeitä.

Palataan näihin lisää sitten budjettivaltuustossa 13.11.2017.