KULUNUT VUOSI APULAISPORMESTARINA – MITÄ TÄSSÄ ON EHTINYT TAPAHTUA?

Vuosi elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen apulaispormestarina on mennyt varsin nopeasti. Kahteen edelliseen vuoteen verrattuna olen tehnyt työtä kansainvälisemmin kuin aikaisemmin, joka on tarkoittanut enemmän matkustamista, Tampereestani kertomista eri yhteyksissä ja areenoilla ja uusien verkostojen haltuunottoa. Tavallinen arki on kuitenkin pääosin kokouksia ja asioihin perehtymistä. Erityisesti vastuualueelleni kuuluva asunto- ja maapolitiikka on edellyttänyt huolellista perehtymistä. Vastuullani jo aiemminkin ollut toisen asteen koulutus on käy läpi isoa myllerrystä ja työllisyyskysymykset ovat edellyttäneet koko kaupungin johdosta laaja-alaista edunvalvontaa. Konkreettisemmin summaan kuluvan valtuustokauden ensimmäisen vuoden seuraaviin tehtyihin kehitysaskeliin. Lista ei ole tyhjentävä, mutta nostaa olennaisia toimialani eri kokonaisuuksista:

• Kaupungin asuntotuotanto oli ennätyksellisen vilkasta. Yli 3000 valmistunutta asuntoa viime vuonna mahdollistaa tasapainoisen kaupunkikehityksen tilanteessa, jossa myös kaupungin väestökasvu on ennätyksellisen suurta. Tampereella on viime vuoden jälkeen yli 3700 asukasta enemmän kuin vuonna 2016. Johtamani asunto- ja kiinteistölautakunta on tehnyt kymmeniä päätöksiä tontinluovutuksista ja maanvuokrasopimuksista, mahdollistaen tämän kokonaisuuden.

• Asunto- ja maapolitiikan linjausten päivitys vietiin maaliin. Linjauksissa on uusia kannustimia täydennysrakentamiselle. Puurakentamista edistetään ja sosiaalisen asuntotuotannon toteutumista ennakoidaan aiempaa paremmin. Perheille elämiseen ja kukkarolle sopivien asuntojen löytyminen kasvavassa kaupungissa ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä on kriittisen tärkeä kaupungin menestystekijä.

• Läheisväkivallan uhrien auttamisen tapoja on kehitetty yhteistyössä kaupungin asuntoyhteisöjen kanssa, koska valtaosa läheisväkivallan uhreista kokee väkivaltaa juuri kotonaan. On tuntunut merkitykselliseltä tuoda oma asiantuntemuksensa mukaan tähän kehittämistyöhön.

• Suomen suurin työllisyydenhoidon kuntakokeilu lähti vihdoin käyntiin 1.8.2017. Työttömyys on laskenut 11.9 prosenttiin ja erityisesti nuorten työllistämisessä on kokeiltu rohkeasti lukuisia erilaisia avauksia, yhteistyössä oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Tässä ponnistuksessa on ollut palkitsevaa olla vahvasti mukana, aina ensimmäisistä neuvotteluista lähtien.

• Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin otettiin käyttöön. Tuotantokannustimisen avulla on jo saatu houkuteltua Tampereen talousalueelle elokuva- ja televisiotuotantoja luovien alojen työllisyyden edistämiseksi ja kaupunkimarkkinoinnin tehostamiseksi. Tuotantojen houkuttelu ulottuu niin paikallisiin kuin kansainvälisiin av-alan verkostoihin.

• Panostukset vetovoimaisen opiskelukaupungin edistämiseen ovat jatkuneet vahvana. Johtamani elinkeino- ja osaamislautakunta on tukenut useita opiskelija- ja rekrytointitapahtumia ja mahdollistanut startup- toiminnan kehittämisen.

• Tampere päätti hakeutua kulttuuripääkaupungiksi osana kaupungin suurtapahtumatuotantoa. Suurtapahtumatyöryhmän vetäjänä minulla on ollut kunnia olla mahdollistamassa ja houkuttelemassa myös lukuisia muita urheilun- ja kulttuurin kansainvälisiä suurtapahtumia kaupunkiin. Suurtapahtumat edistävät työllisyyttä, kaupungin tunnettuutta ja kaupunkikulttuurin eri muotoja.

• Ammatillisen koulutuksen reformia on viety eteenpäin tavoitteena turvata nuorille vähenevistä rahoista huolimatta parhaat mahdolliset oppimisympäristöt. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun strategiatyö on aloitettu Tredun seudullisen ja valtakunnallisen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palveluista Tredussa ei lähdetty leikkaamaan säästöohjelmasta huolimatta ja uutta resurssia opiskelijahuollon palveluihin on saatu niin lukio- kuin ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden avuksi.

• Hatanpään musiikkilukio sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtakunnallisen erityistehtävän hakemuksemme pohjalta. Tämä on ensimmäinen lukio Tampereen seudulla, jolle erityistehtävästatus osoitetaan juurin musiikin alalta. Luovien alojen asema osana perusopetusta, toista astetta ja Tampere3:n käynnistämistä edellyttää muutoinkin aktiivista edunvalvontaa.

• Vetämäni työryhmä ratikan rakentamisen haittojen vähentämisestä elinkeinoelämälle valmistui. Työryhmä on ollut vaikean työn äärellä. Niin isosti ratikan rakentaminen tuntuu katukuvassa. Opastusta ja tiedottamista liikennejärjestelyistä on nyt lisätty, esteettömyyttä parannettu, pysäköinnin sujuvuutta erityisesti pysäköintilaitoksiin on edistetty ja julkista taidetta tuodaan katukuvaan.

• Nuorten Talo Ohjaamo on palvellut satoja nuoria tarjoten tukea ja apua koulunkäyntiin, työnhakuun ja asumiseen. Resurssia on saatu vuoden aikana vahvistettua eri rahoituslähteiden avulla. Ohjausryhmän puheenjohtajana olen saanut viedä konkreettisesti eteenpäin visiota tulevasta, entistä toimivammasta talosta, jossa jokainen nuori saisi tarvitsemansa avun.