2962X kiitos ja vaalien jälkeisiä ajatuksia

Vaalien jälkeinen aika on aina vähän sekavaa tunnetilaa. Hyvä tai huono tulos, sitä joka tapauksessa ikään kuin kauhean kiihdytyksen jälkeen törmää seinään tietämättä minkälaisessa kuosissa savusta nousee ylös. No, itselleni vaalitulos oli todella iloinen asia. 2962 ääntä oli neljänneksi eniten kaikista ehdokkaista Tampereella. Todella iso kiitos tästä tuesta.

Erityisen mahtavaa oli kuitenkin myös vihreiden komea vaalivoitto laajemmin, vaikka pormestarin paikkaan emme yltäneetkään. Neljä lisäpaikkaa kaupunginvaltuustossa nosti vihreät aidosti kolmen suurimman joukkoon. Ryhmämme puheenjohtajana ja apulaispormestarina otan tämä isona luottamuslauseena valtuustoryhmämme tehdylle työlle, mutta myös koko pormestarikoalition tekemälle työlle.

Vihreiden vaalitulos valtakunnallisestikin oli erinomainen. Vaalivoittoja tehtiin lukuisissa kunnissa ja joissakin paikoissa nähtiin todellisia viherjytkyjä. Nokialla vihreät nousivat tarkastuslaskennassa suurimman asemaan. Myös Jyväskylässä vihreät nousivat suurimmaksi. Sukuni kunnassa, Padasjoella, vihreät nousivat myös keskeiseen asemaan. Tässä on eräänlaista hassua symboliikkaa. Kunnassa, jossa toinen vaarini oli keskeisenä vaikuttajana kokoomuksessa ja toinen vaarini keskustassa, ovat vihreät nyt keskeisessä vallan kahvassa.

Miten tästä eteenpäin? Nyt kun sosiaalidemokraattien pormestariehdokas on tiedossa, neuvottelut eri puolueiden välillä voi alkaa. Vihreillä on paikallisesti kokemusta poliittisesta yhteistyöstä hyvin laajalti ja siksi lähdemmekin neuvotteluihin hyvin ja rakentavaisin mielin. Keskeistä on, minkälaisella kokoonpanolla viemme ensi kaudellakin Tamperetta aidosti eteenpäin. Tämä koskee niin kaupungin kehityshankkeita kuin ihmisten hyvinvointia; toimiva koulutus, vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä kaupungin työllisyyden ja sitä myötä talouden tasapainon edistäminen lienevät keskeisiä tulevien neuvotteluiden ja siten myös pormestariohjelman perusaineksia.

Oma työni apulaispormestarina sivistys- ja elämänlaatupalveluiden ja osaamis- ja elinkeinopalveluiden saralla on ollut erittäin antoista. Palaute on ollut positiivista. Tällaista tehtäväkuvaa ei jatkossa uuden toimintamallin myötä kuitenkaan enää ole. Apulaispormestarin salkkuja on jatkossa hyvinvointipalveluiden salkku sisältäen sote-palvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut. Tänne on sijoitettu myös perusopetus ja varhaiskasvatus. Toisena salkkuna on elinkeino- ja osaamispalvelut, sisältäen työllisyydenhoidon, toisen asteen koulutuksen, elinkeinopalvelut sekä asunto- maa- ja kiinteistöpolitiikan. Kolmantena on kaupunkiympäristön apulaispormestarin salkku, jossa keskeisiä elementtejä ovat kaavoitus, infrasuunnittelu ja joukkoliikenne. Se, miten nämä paikat jyvittyvät eri puolueiden välillä ja ketä pormestarikoalitioon kuuluu, on vielä auki. Tämän jälkeen on mahdollisuus ottaa kantaa siihen, mikä on oma jatkoni osana tamperelaista päätöksentekoa. Viimeistään kesäkuussa, valtuuston valitessa pormestarin ja apulaispormestarit, tiedämme varmuudella nämä jatkospeksit tamperelaisessa päätöksenteossa.